Tullverket

2018-06-05

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring till FAKN-nr 2939 71 00 och 2939 79

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur för 2939 71 00 och 2939 79.

Läs mer i EUT (2018/C 191/06).