Tullverket

2018-06-05

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring till FAKN-nr 1211 90 86

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur till 1211 90 86.

Läs mer i EUT (2018/C 191/04)