Tullverket

2018-01-10

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) 

Ändring till kapitel 27

I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN kapitel 27.

Till texten till 2710 10 25 Andra hänvisar vi tillsvidare till den engelska versionen av EUT 2018/C7. Korrekt översättning väntas inom kort.

Läs mer i EUT 2018/C7 

Ändringen kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN