Tullverket

2017-01-23

Nyhet

Förändrade varukoder för dig med tillstånd till aktiv förädling

Du som har tillstånd till aktiv förädling behöver tänka på att många varukoder vid varje årsskifte försvinner och ändras. När du deklarerar en import till aktiv förädling valideras den mot tillståndet och det HS- eller KN-nummer som finns i tillståndet. Om varukoden har försvunnit eller ändrats, avvisas deklarationen.

Under fliken varukoder i Tulltaxan kan du söka på förändrade varukoder. Lämna fältet varukod tomt och sök på max tre månader över årsskiftet så ser du de varukoder som har ändrats. Om din varukod har försvunnit eller ändrats kan du kontakta din tillståndshandläggare för att uppdatera tillståndet.

Tulltaxan – Förändrade varukoder

Tidigare artiklar i ämnet

Förändrade varukoder från 1 januari 2017

Uppdaterad: 2018-11-27