Tullverket

2017-05-15

Nyhet

EU-gemensam hantering av tillstånd

Den 2 oktober 2017 införs EU:s gemensamma system för hantering av tulltillstånd.

I systemet kommer du både att kunna ansöka om tillstånd och få ditt beslut. Du kan även ta emot andra meddelanden från tullmyndigheten angående din ansökan.

Det gemensamma systemet skapar förutsättningar för en standardiserad och rättssäker tolkning av EU-lagstiftningen på tillståndsområdet. Det leder också till en enhetlig hantering av tillståndsansökningar i de olika medlemsländerna. Därmed blir det även enklare för ett företag att ha verksamhet i flera olika medlemsländer.

Systemet kommer inledningsvis enbart att finnas på engelska.

Läs mer om systemet för tulltillstånd.

Uppdaterad: 2017-05-15