Tullverket

2017-03-31

Nyhet

Enklare behörighetsadministration med ny tjänst

Från januari kan ditt företag sköta behörighetsadministrationen till Tullverkets tjänster helt självt. Det innebär att den som är utsedd behörighetsadministratör kan lägga till och ta bort användare och hantera deras tillgång till tjänster. 

Vi har ställt ett par frågor till Eva Mellbin, som är ansvarig chef för handläggningen av ansökan till Tullverkets tjänster, om hur den nya behörighetsadministrationen fungerar.

Vad har du sett under den här tiden som gått?

– Efter lite mer än ett par månader med den nya behörighetsadministrationen ser vi att många företag upplever att det fungerar smidigt. Men vi får fortfarande in blanketter från företag som vill göra förändringar i sin behörighet. Om ett företag redan har tillgång till Tullverkets tjänster och redan har en utsedd behörighetsadministratör och vill göra en förändring som att lägga till en behörighetsadministratör, lägga till användare eller ändra något i sin behörighet, så ska företaget göra det direkt i tjänsten Behörigheter. Inte som tidigare, på blankett.

Vad mer är nytt?

– Tullverkets tjänster fanns tidigare samlade under Mina sidor. Nu finns de i Tullverkets tjänster för företag. Vi får fortfarande in ansökningsblanketter till Mina sidor. Företag som inte har tillgång till Tullverkets tjänster ska ansöka om tillgång via den blankett som finns på vår webbplats. Det är också viktigt att komma ihåg att företagets firmatecknare ska underteckna ansökan.

För dem som inte har Tullverkets tjänster sedan tidigare, vilka är fördelarna?

– De som idag deklarerar i Tid men som inte har tillgång till Tullverkets övriga tjänster kan vinna mycket på att skaffa en inloggning. Tjänsterna ger företag bättre överblick över sina tullärenden samtidigt som kontakten med Tullverket blir enklare. Med tjänsterna kan man när som helst på dygnet få tillgång till information om aktuella tullärenden och tillstånd. 

Läs mer om Tullverkets tjänster och hur du får tillgång till dem.

Uppdaterad: 2017-04-04