Tullverket

2019-09-11

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificeringar till KN-nr 6306 90 00

Klassificeringsbesked som har utfärdats av genomförandeförordning 670/2013 ska upphöra och punkt 6. i bilagan till 1218/1999 ska utgå för de varor som omfattas av dessa förordningnar. Denna förordning träder i kraft den 30 september.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordning 2019/1391.
Uppdaterad: 2019-09-11