Tullverket

2017-06-08

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till kapitel 21

Förordningen träder i kraft den 27 juni 2017 och besluten kommer att tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor".

Läs mer i förordningen (EU) 2017/960