Tullverket

2017-08-14

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nummer 8504 40 90

Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 8504 40 90 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2017.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor".

Läs mer i förordning 2017/1465