Tullverket

2017-07-17

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificeringar till kapitel 42, 73 och 87

Förordningarna berör klassificeringar av varor enligt länkarna nedan och träder i kraft den 28 juli 2017.

Besluten tas in i Vägledning klassificering, "Belsut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordningarna
2017/1234 (4202 12 50),
2017/1232 (7325 99 10) och
2017/1233 (8703 32 19).