Tullverket

2019-06-11

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificeringar enligt kapitel 21, 22, 39, 63 och 85

Förordningarna berör klassificering av produkter enligt KN-nummer listade nedan och träder i kraft den 26 juni 2019. Läs om klassificeringsbeskeden i förordningarna.

2019/921 (2106 90 92)
2019/922 (2106 90 92)
2019/923 (2208 90 69/2208 90 99)
2019/924 (8536 70 00)
2019/925 (6307 90 10)
2019/926 (6306 90 00)
2019/927 (6307 90 98)
2019/928 (3926 90 97)

Besluten tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Uppdaterad: 2019-06-11