Tullverket

2019-05-23

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering enligt KN-nr 3926 90 97

Förordningen berör klassificering av produkt enligt KN-nummer 3926 90 97 och träder i kraft den 12 juni 2019.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordningarna 2019/830


 Uppdaterad: 2019-05-23