Tullverket

2019-04-25

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificeringar tillhörande kap 63, 83, 84 och 85

Förordningar som berör klassificering av produkter enligt KN-nummer

Samtliga beslut ovan träder i kraft den 15 maj 2019.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer om besluten via länkarna vid respektive varukod i punktlistan.Uppdaterad: 2019-05-10