Tullverket

2019-02-25

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering enligt KN-nr 7325 99 90

Förordningen berör klassificering av produkt enligt KN-nummer 7325 99 90 och träder i kraft den 17 mars 2019. Samtidigt upphör förordning 2017/1232 att gälla.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordning 2019/321