Tullverket

2018-04-23

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nummer 3926 90 97

Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 3926 90 97 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2018.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor".

Läs mer i förordning 2018/603