Tullverket

2018-03-16

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering enligt KN-nr 7202 29 90

Förordningen berör klassificering av produkt enligt KN-nummer 7202 29 90 och träder i kraft den 5 april 2018.

Besluten tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordning 2018/407