Tullverket

2018-02-16

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nummer 8424 89 70

Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 8424 89 70 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2018.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor".

Läs mer i förordning 2018/220.