Tullverket

2017-12-08

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificeringar till kapitel 37, 39, 73, 76 och 85

Förordningarna berör klassificeringar av varor enligt länkarna nedan och träder i kraft den 28 december 2017.

Besluten tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordningarna