Tullverket

2017-11-21

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Ändring till kapitel 22

Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 2207 20 00 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 11 december 2017.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor".

Läs mer i förordning 2017/2157