Tullverket

2017-10-31

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nummer 8471 70 98

Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 8471 70 98 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 20 november 2017.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor".

Läs mer i förordning 2017/1971