Tullverket

2017-02-08

Nyhet

Att tänka på när du exporterar varor under punktskatteuppskov

Det är mycket att tänka på när du exporterar varor under punktskatteuppskov. Här får du en lista med sådant som du behöver tänka på för att det ska bli rätt från början.

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller missar att lämna uppgifter leder det till onödigt merarbete i form av efterarbete och kompletteringar.

Tänk på det här när du exporterar punktskattevaror:

  • Meddela tullombudet om att det finns punktskattepliktiga varor i sändningen.
  • Skriv koden Z i fältet Tidigare handling, kategori.
  • Skriv AAD i fältet Tidigare handling, typ  i tulldeklarationen. AAD står för administrativt ledsagardokument.
  • Skriv in ett ARC-nummer i fältet Tidigare handling, dokument-id. ARC-numret skriver du för att meddela att du exporterar varor under punktskatteuppskov och det behövs för att ärendet ska kunna avslutas i Skatteverkets system EMCS.
  • Kontrollera att du fyller i rätt ARC-nummer. Du kan endast fylla i ett ARC-nummer per varupost men samma export kan ha flera ARC-nummer om de ligger på olika varuposter.
  • Visa alltid upp exportföljedokumentet (EAD) för utförseltullkontoret. Exporten måste utförselbekräftas av utförseltullkontoret i Exportkontrollsystemet för att ARC-numret ska avslutas i Skatteverkets system.

Så här ska det se ut i deklarationen i fältet ”Summarisk deklaration/Tidigare handlingar”:

Kategori

Typ

Dokument-id

Z

AAD

17SE0000000000XXXXXXX001

(de tre sista siffrorna i fältet för Dokument-id avser varupostnummer för ARC-numret)

Läs mer

EMCS

Skatteverkets information om EMCS vid export

Uppdaterad: 2017-02-09