Tullverket

2017-06-02

Nyhet

Antidumpning, volframkarbid, smält volframkarbid och volframkarbid blandad med metallpulver från Kina

Slutgiltig antidumpningstull införs

Den 3 juni 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av volframkarbid, smält volframkarbid och volframkarbid blandad med metallpulver med ursprung i Kina (EUT L 142 /2017)

Läs mer i förordningen 2017/942