Tullverket

2018-05-22

Nyhet

Antidumpning, visst slags polyetentereftalat från Indien

Översyn vid giltighetstidens utgång av utjämningsåtgärderna

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av utjämningsåtgärderna på importen av visst slags polyetentereftalat med en viskositetskvot på 78 ml/g eller mer, enligt ISO-standard 1628-5, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3907 61 00 med ursprung i Indien. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.4.1). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig utjämningstull som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 461/2013.

Läs mer i EUT (2018/C 173/07).