Tullverket

2017-05-23

Nyhet

Antidumpning, viss tråd av rostfritt stål från Indien

Rättelse

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 2017/220 om införande av slutgiltig antidumpningstull på import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien efter en partiell interimsöversyn. EUT L 134-2017

Läs mer i EUT L134/ 2017