Tullverket

2017-07-20

Nyhet

Antidumpning, viss regnbåge från Turkiet

Partiell interimsundersökning inleds

Kommissionen har inlett en partiell interimsundersökning av de utjämningsåtgärder mot importen av viss regnbåge med ursprung i Turkiet. (EUT C 234 /2017)

Läs mer i EUT (2017/ C234/ 04)