Tullverket

2018-06-05

Nyhet

Antidumpning, viss regnbåge från Turkiet

Partiell interims översyn av utjämningsåtgärder avslutas

Den 5 juni 2018 avslutades, efter beslut av kommissionen, den partiella interims översynen av de utjämningsåtgärder som tillämpas på import av viss regnbåge med ursprung i Turkiet. Översynen avslutas utan ändring av nivån på gällande utjämningsåtgärder införda av kommissionen genom förordning (EU) 2015/309.

Läs mer i förordningen 2018/823.