Tullverket

2017-12-22

Nyhet

Antidumpning, viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn från Thailand

Avslutande slutgiltig antidumpningstull

Om en översyn inte inleds kommer den slutgiltiga antidumpningstullen införd med Rådets genomförandeförordning 875/2013 att avslutas den 14 september 2018.

Läs mer i EUT 2017/C440