Tullverket

2019-03-01

Nyhet

Antidumpning, vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Kina och Egypten

Antidumpningsundersökning har inletts

Den 21 februari 2019 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Kina och Egypten. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Den berörda produkten är vävda och/eller sydda material av ändlösa glasfiberfilament i form av roving eller garn, med undantag av produkter som är impregnerade eller förimpregnerade och med undantag av material med öppna maskor med en maskstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m2.

Läs mer i EUT (2019/C 68/09).

Uppdaterad: 2019-03-01