Tullverket

2019-02-24

Nyhet

Antidumpning, vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Egypten och Kina

Undersökning om införande antidumpningsåtgärder

Kommisionen har tagit emot ett klagomål i enlighet med artikel 5 i förordning 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.  Klagomålet gör gällande att import av vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Folkrepubliken Kina och Egypten, dumpas och därmed vållar unionsindustrin väsentlig skada 

Enligt klagomålet dumpas den undersökta produkten med ursprung i Kina och Egypten, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 och ex 7019 90 00 (Taric-nummer 7019390080, 7019400080, 7019590080 och 7019900080). Dessa KN- och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.

Alla berörda parter som önskar lämna uppgifter om produkten måste göra detta inom tio dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts.

Icke-närstående importörer som importerar den undersökta produkten från de berörda länderna till unionen uppmanas att delta i denna undersökning. Läs mera under punkt 5.3.3 i EUT C68/2019

Läs mer i EUT C68/2019