Tullverket

2017-10-06

Nyhet

Antidumpning, vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål från Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina

Införande av en slutgiltig antidumpningstull och om avslutande av undersökning

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1795
Den 5 oktober 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina.
Antidumpningsförfarandet för import till unionen av den berörda produkten med ursprung i Serbien avslutas härmed.
Den berörda produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-nr 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nr 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nr 7226 19 10 90), 7226 91 91 och 7226 91 99.

Läs mer i förordningen 2017/1795