Tullverket

2017-11-22

Nyhet

Antidumpning, vissa stumsvetsrördelar av rostfritt stål från Kina och Taiwan

Rättelse

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/141 av den 26 januari 2017 om införande av slutliga antidumpningstullar på import av vissa stumsvetsrördelar av rostfritt stål, även inte färdigbearbetade, med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan. Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/659 av den 6 april 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/141 om införande av slutliga antidumpningstullar på import av vissa stumsvetsrördelar av rostfritt stål, även inte färdigbearbetade, med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan.

Läs mer i EUT L304/2017