Tullverket

2017-06-19

Nyhet

Antidumpning, vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering från Vitryssland

Slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av preliminär tull införs

Den 18 juni 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av preliminär tull på import av vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering med ursprung i Vitryssland. (EUT L155-2017)

Läs mer i förordningen 2017/1019