Tullverket

2019-02-01

Nyhet

Antidumpning, vissa stålprodukter

Slutgiltiga skyddsåtgärder på vissa stålprodukter

Den 2 februari 2019 införs slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter. Skyddsåtgärderna omfattar 26 stålkategorier från alla länder med undantag för Island, Liechtenstein och Norge. Vidare undantas också viss import från vissa utvecklingsländer.

Skyddsåtgärderna innebär att det finns möjlighet att söka först tullkvot och när den är slut utgår 25 % tull. Detta i likhet med de tidigare provisoriska åtgärderna. I och med de slutgiltiga åtgärderna förändras utformningen av kvoterna. Det kommer att finnas både nationella och globala kvoter och kvotmängden införs kvartalsvis.

Belopp som betalats som tilläggstull i enlighet med genomförandeförordning 2018/1013 ska slutgiltigt tas ut.

Läs mer i förordning 2019/159