Tullverket

2017-11-21

Nyhet

Antidumpning, vissa sömlösa rör av rostfritt stål från Kina

Undersökning avslutad

Den 16 november 2017 avslutades undersökningen beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1331/2011 infört på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import avsänd från Indien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien eller inte. Samtidigt avslutas den registrering av sådan import som införts genom kommissionens genomförandeförordning.

Läs mer i förordningen 2017/2093