Tullverket

2018-04-24

Nyhet

Antidumpning, vissa rördelar från Turkiet, Ryssland, Korea och Malaysia

Rättelse

Rättelse, publicerad den 20 april 2018 i Europeiska unionens officiella tidning (EUT), till tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de
antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa rördelar med ursprung i
Turkiet, Ryska federationen, Korea och Malaysia publicerat i EUT C 31 den 27 januari 2018 samt påföljande rättelse publicerad i EUT C 82 den 5 mars 2018. Istället för ”exporterande tillverkare”… på sidan 18 ska det stå ”icke närstående importörer…”.

Läs mer i EUT 139/2018.