Tullverket

2018-01-30

Nyhet

Antidumpning, vissa rördelar av järn eller stål från Turkiet, Ryssland, Sydkorea och Malaysia

En översyn har inletts vid giltighetstidens utgång

Kommissionen har den 27 januari 2018 inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Turkiet, Ryssland, Sydkorea och Malaysia. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Befintliga åtgärder infördes genom förordningarna (EU) 1283/2014, (EU) 2016/306, (EU) 78/2013. Exporterande tillverkare av berörd produkt och land uppmanas att delta i kommissionens undersökning och ska kontakta kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.1). Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II. Berörda unionstillverkare uppmanas att delta i kommissionens underökning. Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Övriga unionstillverkare som anser att de bör ingå i urvalet ska kontakta kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.3.1).

Läs mer i EUT (2018/C 31/08).