Tullverket

2017-09-04

Nyhet

Antidumpning, vissa glasfibervävnader med öppna maskor från Indien

Inledande av en översyn, SPG GLASS FIBRE PVT. LTD.

Om inledande av en översyn av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 (om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor vilken avsänts från Indien och Indonesien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien och Indonesien eller inte) i syfte att fastställa om det är möjligt att bevilja en indisk exporterande tillverkare befrielse från dessa åtgärder, om upphävande av antidumpningstullen avseende import från den exporterande tillverkaren och om registrering av import från den exporterande tillverkaren.

Läs mer i förordningen 2017/1514