Tullverket

2019-09-03

Nyhet

Antidumpning, vissa fästdon av järn eller stål från Malaysia

Återuppdagande undersökning av kringgående import

Den 28 augusti 2019 återupptas undersökningen av kringgående beträffade importen av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia.

Antidumpningstullen har tidigare upphävts. Återupptagandet avser endast genomförandet av EU-domstolens dom i mål C-644/17, Eurobolt.

Ingen återbetalning eller eftergift av tullar sker före offentliggörandet av resultatet av undersökningen.

Läs mer i EUT 2019/1374

 

Uppdaterad: 2019-09-03