Tullverket

2019-07-01

Nyhet

Antidumpning, vissa cykeldelar från Kina

Befrielse från den utvidgade antidumpningstullen

Kommission har efter en undersökning beviljat ytterligare två företag befrielse från den utvidgade antidumpningstullen som infördes enligt förordning 88/97 på vissa cykeldelar med ursprung i Kina.

Läs mer i förordning 2019/1087


Uppdaterad: 2019-07-01