Tullverket

2018-03-22

Nyhet

Antidumpning, vissa cykeldelar från Kina

Befrielse från den utvidgade antidumpningstullen

Genom förordning 2474/93 infördes antidumpningstull på cyklar från Kina vilket kom att utvidgas till att omfatta även vissa cykeldelar från Kina genom förordning 71/97. Kommissionens förordning 88/97 beskriver bland annat vissa befrielsegrunder för den utvidgade antidumpningstullen på vissa cykeldelar från Kina.

Enligt kommissionens förordning 477/2018 har tre företag beviljats befrielse från utvidgade antidumpningstullar på vissa cykeldelar. Det gäller företagen Interbike Spólka Z o.o (Polen), Uno Bike B.V (Nederländerna), Slavomir Sladek Velosprint S (Slovakien). Vidare behandlar förordning 477/2018 även uppdaterade uppgifter till befriade parter, parter som är föremål för undersökning enligt art 6 i förordning 88/97, part som ej längre får uppskjuten antidumpningstull samt part där befrielse om antidumpningstull återkallas. Se vidare information i förordningen.

Läs mer i förordning 2018/477