Tullverket

2019-07-10

Nyhet

Antidumpning, varmvalsad stålspont från Kina

Avslutande av antidumpningsförfarande

Den 5 juli 2019 avslutas, efter beslut av kommissionen, antidumpningsförfarandet av importen av varmvalsad stålspont med ursprung i Kina. 

Läs mer i förordning (EU) 2019/1146

Uppdaterad: 2019-07-10