Tullverket

2017-06-07

Nyhet

Antidumpning, Tereftalsyra från Korea

Antidumpningsförfarandet upphör

Den 8 juni upphör antidumpningsförfarandet rörande importen av tereftalsyra med en renhet på minst 99,5 viktprocent och salter av tereftalsyra, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2917 36 00 (Taric-nummer 2917360010), med ursprung i Korea. Förfarandet avslutas utan att några antidumpningsåtgärder införs. (EUT L144/2017)

Läs mer i beslut 2017/957