Tullverket

2017-06-14

Nyhet

Antidumpning, stålprodukter belagda med organiskt material från Kina

Giltigheten löper snart ut

Om ingen översyn inleds, upphör utjämningsåtgärder på import av stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Kina den 16 mars 2018 (vid midnatt). (EUT C 188/2017)

Läs mer i EUT (2017/ C 188/ 12)