Tullverket

2017-06-13

Nyhet

Antidumpning, stålprodukter belagda med organiskt material från Kina

Antidumpningsåtgärder upphör 

Den 16 mars 2018 (vid midnatt) upphör antidumpningsåtgärderna mot importen av stålprodukter belagda med organiskt material med ursprung i Kina. (EUT C187 /2017).

Läs mer i EUT (2017/ C 187/ 17)