Tullverket

2019-02-19

Nyhet

Antidumpning, stålhjul från Kina

Antidumpningsundersökning har inletts

Den 15 februari 2019 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av stålhjul, med eller utan tillbehör och med eller utan däck, avsedda för:

— traktorer,
— motorfordon för transport av personer och/eller gods,
— motorfordon för speciella ändamål (t.ex. brandbilar, bilar med anordning för sopning eller spolning),
— släpvagn, påhängsvagn, husvagn och liknande fordon utan mekanisk framdrivningsanordning med ursprung i Kina.

Vissa varor är undantagna i undersökningen se tillkännagivandet. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 7 dagar (se punkt 5.3.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT (2019/C 60/07).