Tullverket

2019-02-15

Nyhet

Antidumpning, sömlösa rör av rostfritt stål från Kina

Ändring slutgiltig antidumpningstull

Den 14 februari ändrades kommissionens förordning 2015/2272 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål från Kina avseende tillverkaren Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. Antidumpningstullar på import av varor som tillverketas av Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd kan återbetalas eller efterges. Importörer kan ansöka om återbetalning av antidumpningstullar hos Tullverket.

Läs mer i EUT 2019/251