Tullverket

2018-03-07

Nyhet

Antidumpning, sömlösa rör av rostfritt stål från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 7 mars 2018 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av sömlösa rör av rostfritt stål (andra än rör försedda med röranslutningar, lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor, avsedda att användas i civila luftfartyg) med ursprung i Kina.

Tidigare införde rådet efter en antidumpningsundersökning en slutlig antidumpningstull genom rådets genomförandeförordning 1331/2011 på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Kina.

Den 17 februari 2017 inledde kommissionen en undersökning av ett eventuellt kringgående när det gäller den berörda produkten med ursprung i Kina genom import avsänd från Indien. Undersökningen ledde inte till att åtgärderna utvidgades till import från Indien.

Läs mer i EUT 2018/330