Tullverket

2018-05-29

Nyhet

Antidumpning, solfångarglas från Malaysia

Inledande antidumpningsundersökning

Den 23 maj 2018 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av solfångarglas bestående av härdat kalk-sodaplanglas, med en järnhalt på mindre än 300 ppm, en soltransmittans på mer än 88 % (uppmätt med AM 1,5-spektrum 300–2 500 nm), en värmebeständighet på upp till 250 °C (uppmätt enligt EN 12150), en termochockresistens på Δ 150 K (uppmätt enligt EN 12150), en mekanisk hållfasthet på minst 90 N/mm2 (uppmätt enligt EN 1288-3) och med en högsta tjocklek av 4,5 mm med ursprung i Malaysia. För närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7007 19 80 (Taric-nummer 7007 19 80 12 och 7007 19 80 18).

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2018/C174