Tullverket

2019-02-19

Nyhet

Antidumpning, solfångarglas från Malaysia

Antidumpningsförfarandet avslutas

Den 16 februari 2019 avslutas antidumpningsförfarandet för importen av solfångarglas från Malaysia. Kommissionen meddelar att undersökningen avslutas utan att antidumpningsåtgärder införs. Klagomålet om eventuell antidumpning har tagits tillbaka och det har inte framkommit något i kommissionens undersökning som strider mot unionens intresse.

Läs mer i beslut (EU) 2019/266.

Uppdaterad: 2019-02-19