Tullverket

2017-03-16

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler och väsentliga komponenter från Kina

Återtagande åtagande antidumpnings- och antisubventionsförfaranden

Den 17 mars 2017 återtar kommissionen sitt godtagande av åtagande från fyra företagsgrupper som meddelats i genomförandebeslut 2013/707/EU.
De återtagna godtaganden gäller tillverkarna med Taric-tilläggsnummer B850 (GCL System Integration Technology Co. Ltd m.m), B842 (Jiangyin Hareon Power Co. Ltd m.m), B830 (Jetion Solar (China) Co. Ltd, tillsammans med sitt närstående företag i unionen) och B922 (Zhongli Talesun Solar Co. Ltd, tillsammans med sitt närstående företag i unionen).

Läs mer i förordning 2017/454

Uppdaterad: 2017-03-16